Mô tả StudioAdmiraal.

 

Robert Admiraallà một người Hà Lan thiết kế và chỉ đạo nghệ thuật với các studio thiết kế của mình tại Amsterdam, Hà Lan đã thiết kế kiến trúc, nội thất, công nghiệp và sản phẩm. Ông học tại trường đại học kỹ thuật của công nghiệp thiết kế ở Delft (1993-1999) và thành lập studio riêng của mình vào năm 2002. Kể từ đó, phòng thu của mình hoạt động trên ánh sáng, đồ nội thất, phụ kiện nhà và sản phẩm tiêu dùng. Sản phẩm của mình đã trưng bày tại triển lãm quốc tế tại Milan, Frankfurt và Cologne Canton.

 

Robert Admiraal>> Liên quan đến thiết kế