Chiết Giang Hongxiang Yuncai Công ty TNHH Sản phẩm Giải trí

Địa chỉ: số 7 đường Xinghe, Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc 318000

Điện thoại: + 86-576-88529133

Điện thoại: + 86-576-88529033

Fax: + 86-576-88529200

E-mail: hxyc@chinahongxiang.com

www.hxfurnencies.com